Молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании (с ударениями) - Благовещенская епархия

Документы

11.09.2015

Молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании (с ударениями)

Версия для печати: DOCX, PDF

Священник: Благослове́н Бо́г на́ш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Священник: Сла́ва Те́бе, Бо́же наш сла́ва Тебе́.

Хор: Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, / И́же везде́ сый и вся́ исполня́й, / Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, / прии́ди и всели́ся в ны́, / и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, // и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Чтец: Трисвятое. Пресвятая Троице: Отче наш:

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй (12). Сла́ва, и ны́не. Прииди́те, поклони́мся (трижды).

Псалом 26

Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемо́гоша и падо́ша. А́ще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его́. Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. И ны́не се вознесе́ главу́ мою́, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой. Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди. Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же (трижды).

Великая ектенья

Священник: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

До «О богохрани́мей стране́ нáшей», затем:

О е́же призре́ти ми́лостивно на рабо́в Свои́х, стра́ждущих душе́ю и те́лом, и разреши́ти их от уз смертоно́сныя стра́сти, Го́споди поми́луй.
О е́же изба́вити от па́губныя стра́сти винопи́тия (или: наркома́нии) и соблюсти́ спаси́тельным стра́хом в чистоте́, воздержа́нии и пра́вде ду́ши стра́ждущих рабо́в Свои́х, Го́споду помо́лимся.
О е́же посети́ти рабо́в Свои́х благода́тию Свята́го Ду́ха, и изба́вити их от греха́ сего́, в них гнездя́щагося, Го́споду помо́лимся.
О е́же низпосла́ти рабо́м Свои́м ду́ха прему́дрости и ра́зума и всади́ти в сердца́ их страх Боже́ственный, Го́споду помо́лимся.
О е́же пода́ти им си́лу препобеди́ти па́губную страсть и припа́сти к Бо́гу в покая́нии, да прича́стницы благ ве́чных бу́дут, Го́споду помо́лимся.
О сро́дницех их и зна́емых, пла́чущих и боле́знующих, ча́ющих Христо́ва утеше́ния, и о е́же прия́ти моли́твы их и воздыха́ния, Го́споду помо́лимся.
О избáвитися и́мже и нaм от вся́кия ско́рби, гне́ва и нýжды, Го́споду помо́лимся.

Тaже: «Заступи́, спаси́, поми́луй…» и про́чая.

Священник: Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́:

Хор: Ами́нь.

Священник: Бо́г Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.
Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Бла́г, я́ко в ве́к ми́лость Его́.
Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя́ и и́менем Госпо́дним противля́хся и́м.
Стих 3: Не умру́, но жи́в бу́ду и пове́м дела́ Го́сподня.
Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Се́й бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бы́сть Се́й и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Хор, во глас 4, на каждый стих: Бо́г Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Ско́рый в заступле́нии еди́н сый, Христе́,/ ско́рое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущим рабо́м Твои́м,/ изба́ви их от неду́г и страсте́й,/ приведи́ их ко спаси́тельному воздержа́нию/ и воздви́гни к жи́зни ве́чней в любви́ к Тебе́,/ во е́же пе́ти Тя и сла́вити непреста́нно,// моли́твами Богоро́дицы, еди́не Человеколю́бче.

Слава и ныне, глaс тойже:
(Тропарь иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша»):
Дне́сь притеце́м ве́рнии,/ к Боже́ственному и пречу́дному о́бразу Пресвяты́я Богома́тере,/ напaя́ющия ве́рных сердца́/ небе́сною Неупива́емою Ча́шею Своего́ милосе́рдия,/ и лю́дем ве́рным чудеса́ показу́ющия,/ я́же мы ви́дяще и слы́шаще,/ духо́вно пра́зднуем и те́пле вопи́ем:/ Влады́чице Преми́лостивая,/ исцели́ на́ша неду́ги и стра́сти,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,//спасти́ ду́ши на́ша.

Священник: Во́нмем. Премýдрость. Во́нмем.

Чтeц: Проки́мен, глaс четве́ртый: Та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вит мя, и уде́ржит мя десни́ца Твоя́.

Стих: Я́ко Ты созда́л еси́ утро́бы моя́, восприя́л мя еси́ из чре́ва ма́тере моея́.

Священник: Премýдрость.

Чтeц: К Ефесе́ям посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

Священник: Во́нмем.
Чтец:

(Еф. 5:8-21) Брáтие, я́коже чáда све́та ходи́те: плóд бо духóвный éсть во вся́цей благосты́ни и прáвде и и́стине: искушáюще, чтó éсть благо­угóдно богови: и не при­­общáйтеся к делóм неплóдным тмы́, пáче же и обличáйте. Бывáемая бо о́тай от­ ни́х, срáмно éсть и глагóлати. Вся́ же обличáемая от­ свéта я́вляют­ся, всé бо явля́емое све́т éсть: сегó рáди глагóлет: востáни, спя́й, и воскресни́ от­ мéртвых, и освети́т тя́ Христóс. Блюди́те ýбо, кáко опáсно хóдите, не я́коже немýдри, но я́коже премýдри, искýпу­ю­ще врéмя, я́ко дни́е лукáви сýть.Сегó рáди не бывáйте несмы́слен­ни, но разумéвáйте, чтó éсть вóля Бóжия. И не упивáйтеся винóм, в нéмже éсть блýд: но пáче исполня́йтеся Дýхом, глагóлюще себé во псалме́х и пе́ниих и пе́снех духóвных, воспевáюще и пою́ще в сердцáх вáших Гóсподеви.

Русский перевод:

Братия, поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, чтó благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, чтó они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: «встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотри́те, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, чтó есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу,

Священник: Прему́дрость, про́сти. Услы́шим Свята́го Ева́нгелия. Ми́р все́м.

Хор: И ду́хови твоему́.

Священник: От Луки́ Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Священник: Во́нмем.

(Лк. 8:26–39) Во вре́мя о́но прии́де Иису́с во странý Гадари́нску, я́же éсть об о́н пóл Галилéи. Изшéдшу же емý на зéмлю, сре́те егó мýж не́кий от­ грáда, и́же имя́ше бе́сы от­ ле́т мнóгих, и в ри́зу не облачá­шеся, и во хрáме не живя́ше, но во гробе́х. Узре́в же Иисýса и возопи́в, при­­падé к немý, и глáсом вéлиим речé: чтó мне́ и тебе́, Иисýсе Сы́не Бóга вы́шняго? молю́ся ти́, не мýчи менé. Повеле́ бо дýхови нечи́стому изы́ти от­ челове́ка: от­ мнóгих бо ле́т восхищá­ше егó: и вя́заху егó ýзы и пýты, стрегýще егó: и растерзáя ýзы, гони́м бывá­ше бе́сом сквоз­е́ пусты́ни. Вопроси́ же егó Иисýс, глагóля: чтó ти́ éсть и́мя? О́н же речé: легеóн: я́ко бе́си мнóзи внидóша вóнь.
И моля́ху егó, да не повели́т и́м в бéздну ити́. Бе́ же тý стáдо свинéй мнóго пасóмо в горе́: и моля́ху егó, да повели́т и́м в ты́ вни́ти. И повеле́ и́м. Изшéдше же бе́си от­ челове́ка, внидóша во свиния́: и устреми́ся стáдо по брéгу в éзеро, и истопé. Ви́дев­ше же пасýщии бы́в­шее, бежáша, и воз­вести́ша во грáде и в сéлех. Изыдóша же ви́дети бы́в­шее: и приидóша ко Иисýсови и обретóша челове́ка седя́ща, из негóже бе́си изыдóша, оболчéна и смы́сляща, при­­ ногý Иисýсову: и убоя́шася. Возвести́ша же и́м ви́дев­шии, кáко спасéся бесновáвыйся. И моли́ егó вéсь нарóд страны́ гадари́нския от­ити́ от­ ни́х, я́ко стрáхом вéлиим одержи́ми бе́ху. О́н же вле́з в корáбль, воз­врати́ся.
Моля́шеся же емý мýж, из негóже изыдóша бе́си, да бы́ с ни́м бы́л. Отпусти́ же егó Иисýс, глагóля: воз­врати́ся в дóм твóй и пове́дай, ели́ка ти́ сотвори́ Бóг. И и́де, по всемý грáду пропове́дая, ели́ка сотвори́ емý Иисýс.

Русский перевод: В то время пришел Иисус в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: чтó Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, — потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им.
Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: возвратись в дом твой и расскажи, чтó сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус.

Хор: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Освящение воды (по необходимости)

Священник: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Священник: Бо́же великоимени́тый, О́тче Го́спода на́шего Иису́са Христа́, творя́й чудеса́ Еди́н, и́мже не́сть числа́: Его́же гла́с на вода́х мно́гих, Его́же ви́девше во́ды убоя́шася, и смято́шася бе́здны и мно́жество шу́ма во́д; Его́же путие́ в мо́ри, и стези́ в вода́х мно́гих, и стопы́ Твоя́ не позна́ются; И́же креще́нием Единоро́днаго Сы́на Твоего́ воплоще́ннаго и сни́тием На́нь Пресвята́го Ду́ха в виде́нии го́лубя, и Твои́м Оте́ческим гла́сом Иорда́нския струи́ освяти́л еси́. Тебе́ ны́не смире́нно недосто́йнии раби́ Твои́ мо́лим и ми́ли ся де́ем, посли́ благода́ть Пресвята́го Ду́ха на во́ду сию́, и небе́сным Твои́м благослове́нием благослови́, очи́сти и освяти́ ю, и да́руй ей благода́ть и благослове́ние Иорда́ново, и си́лу вся́ скве́рны очища́ющую, и вся́к неду́г исцеля́ющую, и бесо́в и всех наве́тов, и ко́зней их прогони́тельную. И яви́ ю си́лою, де́йством и благода́тию Пресвята́го Ду́ха, бы́ти всем от нея́ с ве́рою пию́щим, прие́млющим же и кропя́щимся рабом́ Твои́м, грехо́в оставле́ние, измене́ние страсте́м, прогна́ние вся́каго зла́, умноже́ние доброде́телей, боле́знем исцеле́ние, домово́м же и вся́кому ме́сту освяще́ние и благослове́ние, губи́тельных и вся́ких злотво́рных возду́хов отгна́ние, и благода́ти Твоея́ присвое́ние.

Я́ко Ты́ еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и с пресвяты́м, и благи́м, и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Аминь.

Священник, во глас 1: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́…

Хор: И благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя,// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство. (тропарь поется трижды)

Сугубая ектенья

Священник: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лимтися, услы́ши и поми́луй нас.

Хор: Го́споди, поми́луй (трижды).

До «Еще́ мо́лимся о Богохран́имей стране́ на́шей», затем:

При́зри, Го́споди, ми́лостивно на рабы́ Твоя́, порабоще́нныя па́губною стра́стию, да́руй им позна́ти сла́дость воздержа́ния и произраста́ющих от него́ плодо́в духо́вных, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.
О е́же пощади́ти рабо́в Твои́х, и прости́ти им вся́кое прегреше́ние во́льное и нево́льное, показа́ти на них вели́кую Твою́ ми́лость, изба́вити от грехо́внаго плене́ния и наси́лия диа́вольскаго, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.
О е́же не умре́ти рабо́м Твои́м лю́тою сме́ртию, но оживотвори́тися Кро́вию Твое́ю Честно́ю и исцели́тися от го́рести, е́юже их сопроти́вник напои́, мо́лимся Тебе́, Врачу́ душ и теле́с, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.
Я́ко беснова́таго страны́ Гадари́нския Боже́ственною си́лою от наси́лия диа́вольскаго свободи́вый, исцели́ рабо́в Твои́х, лю́те стра́ждущих, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Священник: Услы́ши ны, Бо́же:

Хор: Ами́нь.

Священник: Ко Го́споду Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́су Христу́ во умиле́нии серде́ц прикло́нше главы́ на́ша (или : коле́на), помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй (трижды).

Священник: Влады́ко Гос́поди, сотвори́вый челове́ка по о́бразу Твоему́ и по подо́бию, и Ду́ха Свята́го тому́ дарова́вый! Изба́ви па́дшее созда́ние Твое́ от рабо́ты вра́жия, отве́рзи ему́ две́ри покая́ния, а́нгела све́тла посли́ ему́, избавля́юща от вся́каго наве́та вра́жия. Услы́ши, Бо́же, припа́дающих к Тебе́ в ско́рби и печа́ли и не отврати́ лица́ Твоего́ от одержи́мых па́губною стра́стию винопи́тия , но даждь им кре́пость, наде́жду, ве́ру, произволе́ние благо́е утверди́ и приведи́ их ко спаси́тельному воздержа́нию, попали́ те́рние согреше́ний во́льных и нево́льных, да всели́тся в них благода́ть Твоя́, просвеща́ющая и очища́ющая всего́ челове́ка.

Исцели́ их от тя́жкаго неду́га пия́нства , свободи́ от омраче́ния духо́внаго и окамене́ния серде́чнаго. Да́руй им здра́вие душе́вное и теле́сное, напра́ви на путь трудолю́бия и благоче́стия.

Услы́ши, Ми́лостивый Го́споди, вопль роди́телей и сро́дников, пла́чущих о ча́дех и бли́жних свои́х. Твое́ бо есть еже ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Священник: Прему́дрость. Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва Ро́ждшую, Су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй (трижды). Бла́гослови.

Священник говорит отпуст: Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тери, си́лою Честна́го и Животворя́щего Креста́, моли́твами свята́го му́ченика Вонифа́тия и преподо́бныя Мари́и Еги́петския поми́лует и спасе́т нас, я́ко благ и че­ ловеколю́бец.

Хор: Го́споди, поми́луй (трижды).

Совершается кропление предстоящих святой водой. Поется тропарь Кресту.