Молебное пение о даровании дождя (с ударениями) - Благовещенская епархия

Документы

11.05.2016

Молебное пение о даровании дождя (с ударениями)

Версия для печати: DOCX, PDF

Священник: Благослове́н Бо́г на́ш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Священник: Сла́ва Те́бе, Бо́же наш сла́ва Тебе́.

Хор: Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, / И́же везде́ сый и вся́ исполня́й, / Сокро́вище благи́х и жи́з­ ни Пода́телю, / прии́ди и всели́ся в ны́, / и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, // и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Чтец: Трисвятое. Пресвятая Троице: Отче наш:

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй (12). Сла́ва, и ны́не. Прииди́те, поклони́мся (трижды).

Псалом 26

Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же, в Сио́не, и Тебе́ возда́стся моли́тва во Иерусали́ме. Услы́ши моли́тву мою́, к Тебе́ вся́ка плоть прии́дет. Словеса́ беззако́нник премого́ша нас, и нече́стия на́ша Ты очи́стиши. Блаже́н, eго́же избра́л еси́ и прия́л, всели́тся во дво́рех Твои́х. Испо́лнимся во благи́х до́му Твоего́, свят храм Твой, ди́вен в пра́вде. Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́й земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, уготовля́яй го́ры кре́постию Свое́ю, препоя́сан си́лою, смуща́яй глубину́ морску́ю, шу́му волн eго́ кто́ постои́т? Смяту́тся язы́цы, и убоя́тся живу́щии в конца́х от зна́мений Твои́х, исхо́ды у́тра и ве́чера украси́ши. Посети́л еси́ зе́млю и упои́л еси́ ю́, умно́жил еси́ обогати́ти ю́. Река́ Бо́жия напо́лнися вод. Угото́вал еси́ пи́щу им, я́ко та́ко угото́вание. Бразды́  ея́ упо́й, умно́жи жи́та ея́, в ка́плях ея́ возвесели́тся возсия́ющи. Благослови́ши вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, и поля́ Твоя́ испо́лнятся ту́ка, разботе́ют кра́сная пусты́ни, и ра́достию хо́лми препоя́шутся. Оде́яшася о́вни о́вчии, и удо́лия умно́жат пшени́цу, воззову́т, и́бо воспою́т.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же (трижды).

Великая ектенья

Священник: Ми́ром Го́споду помо́лимся. Хор: Го́споди, поми́луй.

До «О пла́́вающих», затем:

О е́же не помяну́ти беззако́ний и непра́вд люде́й Свои́х, и отврати́ти от нас весь гнев Свой пра́ведно дви́жимый на ны, и не умори́ти нас гла́дом и жа́ждою, Го́споду помо́лимся.

О е́же благорастворе́нные возду́хи и дожди́ благовре́менные к плодоноше́нию ми́лостивно посла́ти земли́, и лю́дем Свои́м, Го́споду помо́лимся.

О е́же во гне́ве Свое́м не погуби́ти люде́й Свои́х, и ското́в, но повеле́ти облака́м свы́ше одожди́ти и к плодоноше́нию ороси́ти зе́млю, Го́споду помо́лимся.

О е́же повеле́ти земли́ прозяба́ти плоды́ на весе́лие и пи́щу люде́й Свои́х, и злак на слу́жбу челове́кам, траву́ же ското́м, Го́споду помо́лимся.

О е́же ми́лостивно призре́ти на вопль, плач, стена́ния, и умиле́нныя моли́твы ста́рых и ю́ных, младе́нцев же и всех люде́й Свои́х, и не погуби́ти нас гла́дом грех ра́ди на́ших, но пощади́ти от сме́рти ду́ши на́ша, и препита́ти нас в гла́де, Го́споду помо́лимся.

О е́же благоприя́тным бы́ти мольба́м на́шим и я́коже Илию́ иногда́ послу́шати нас и дождь и благорастворе́ние возду́ха пода́ти, и поми́ловати нас, Го́споду помо́лимся.

О е́же ми́лостивно услы́шати глас моли́твы на́шея, и изба́вити нас от гла́да, губи́тельства, землетрясе́ния, пото́па, огня́, гра́да, меча́, наше́ствия иноплеме́нников, междоусо́бной бра́ни, и вся́кой смертоно́сной я́звы, Го́споду помо́лимся.

О избáвитися нaм от вся́кия ско́рби, гне́ва и нýжды, Го́споду помо́лимся.

Тaже: «Заступи́, спаси́, поми́луй…» и про́чая.

Священник: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва:

Хор: Ами́нь.

Священник: Бо́г Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гря­ды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Бла́г, я́ко в ве́к ми́лость Его́.

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя́ и и́менем Госпо́дним противля́хся и́м.

Стих 3: Не умру́, но жи́в бу́ду и пове́м дела́ Го́сподня.

Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Се́й бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бы́сть Се́й и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Хор, во глас 2, на каждый стих: Бо́г Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Возду́ха растворе́ние повеле́нием Твои́м изменя́яй Го́споди,/ во́льный до́ждь с теплото́ю со́лнечною да́руй земли́,/ да прино́сит лю́дем Твои́м плоды́ изоби́льныя,/ и насы́тити все живу́щее Твои́м благоволе́нием,// моли́твами Богоро́дицы и всех святы́х Твои́х.

Слава, глас 6:

Всех Творца́ и Зижди́теля,/ и благи́х Да́теля Тя ве́дуще, Го́споди,/ к Тебе́ припа́даем, и приле́жно мо́лим:/ пощади́, Милосе́рде,/ и прости́ я́ко Благ беззако́ния на́ша,/ и настоя́щаго пра́веднаго гне́ва изба́ви рабо́в Твои́х,/ пода́й я́ко Благ жа́ждущей земли́ благопло́дныя дожди́,// я́ко Еди́н Многоми́лостив.

И ныне, глaс тойже: Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́ я́ко Блага́я на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно Богоро́дице, чту́щих Тя.

Также псалом 50.

Кано́н моле́бный, глас 2: К Человеколю́бцу Го́споду в бездо́ждие (его же краестрочие: даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се)

Канон поется без ирмосов.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те лю́дие:

Припе́в: Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се.

Приими́, Спа́се, моле́ние от недосто́йных на́ших уст и низпосли́ с небесе́ земли́ дожди́ плодоно́сны, Человеколю́бец сый и Многоми́лостив.

Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се.

Очи́сти ны́не, Го́споди, грехи́ на́ша и пра́ведный гнев Твой отврати́, Спа́се, и пода́ждь с небесе́ дожди́ потре́бные земле́.

Сла́ва: Прииди́те челове́цы, воспла́чем к Бо́гу всех, во умиле́нии зову́ще: прости́ Человеколю́бче, на́ша прегреше́ния, и посли́ с небесе́ дожди́ жа́ждущей земле́.

И ныне, Богородичен:

Свет Тобо́ю позна́хом, Богороди́тельнице, те́мже Тя мо́лим и уми́лостивляем: моля́щи не преста́й Творца́ и Сы́на Твоего́, посла́ти земли́ дождь.

Катавасия по каждой песни:

Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се, и к плодоноше́нию ороси́ сию́, я́ко мы усе́рдно к Тебе́ прибега́ем, я́ко ко Творцу́, Влады́це и Промысли́телю на́шему.

Спаси́ от настоя́щия беды́ рабо́в Твои́х, Пресвята́я Богоро́дице Де́во, я́ко мы вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, я́ко к милосе́рдой Ма́тери на́шей и Предста́тельнице.

Песнь 3

Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́ Го́споди:

Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се.

Всю тварь дла́нию содержа́й, Го́споди, услы́ши я́ко Щедр моле́ния рабо́в Твои́х и низпосли́ во́ду на всю зе́млю.

Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се.

Сый Благ и Благопремени́тель я́ко имы́й бе́здну милосе́рдия, не пре́зри моле́ния на́ша, но посли́ нам ми́рный дождь.

Сла́ва: Бога́тство е́же нам дал еси́, ижди́хом блу́дно: но я́ко име́яй, Го́споди, бе́здну милосе́рдия, и Отец благ сый умилосе́рдися и дожди́ благовре́менныя пода́ждь земле́.

И ны́не, Богородичен:

Я́ко иму́щая к Человеколю́бцу Сы́ну Твоему́ благоприя́тное дерзнове́ние, умоли́, Чи́стая, пода́ти земли́ дожди́ плодоно́сны, по хода́тайству Твоему́.

Песнь 4

Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо Го́споди:

Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се.

Свы́ше при́зри, Бла́же, на нас согреши́вших, и да́руй, Го́споди, ми́лость Твою́ по всей земли́, и низпосли́, мо́лимся, бога́тно ми́лости Твоя́, Человеколю́бче.

Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се.

На́йде на нас согреши́вших гнев Твой, Человеколю́бче, и небеса́ заключи́ не да́ти дожде́в земли́ Твое́й: те́мже мо́лим Тя раби́ Твои́, да не я́ростию Твое́ю, Сло́ве, нака́жеши нас.

Сла́ва: Растворе́ние изменя́яй возду́ха, повеле́нием Твои́м, Го́споди, дождь во́льный да́руй нам, да принесе́т земля́ плоды́ изоби́льныя в насыще́ние всего́ живу́щаго, благоволе́нием Твои́м.

И ныне, Богородичен:

Ты, Богоро́дице, Ма́терию была́ Бо́га на́шего: те́мже ве́рою вси мо́лим Тя, Влады́чице, я́ко иму́щую дерзнове́ние: Того́ моли́ о всех нас, да низпо́слет во́ду по всей земли́.

Песнь 5

Ирмо́с: Све́та Пода́телю:

Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́́се.

Моли́твами, Спа́се, безпло́тных, благосе́рдно услы́ши всех наc, при́сно моля́щихся, и даждь дождь земле́ Твое́й жа́ждущей, я́ко еди́н Человеколю́бец.

Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се.

Двоенадеся́тице ученико́в со страда́льцами к Бо́гу моли́тву о нас твори́те, я́ко да изба́вит нас от вся́кия ну́жды, гне́ва же и ско́рби.

Сла́ва: Бу́ди нам Благосе́рд во вре́мя искуше́ния, Го́споди, и преще́ния належа́щаго спаси́ нас и посли́ земли́ Твое́й дождь во́лен.

И ны́не, Богородичен:

Вси земноро́днии вои́стинну Хода́таицу Тя ны́не к Бо́гу и́мамы. Те́мже мо́лимся, покро́вом Твои́м, Чи́стая, покрыва́й люде́й Твои́х от вся́каго зла.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней:

Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се.

Мно́жество му́чеников, я́ко иму́щии ко Го́споду дерзнове́ние мно́гое, моли́те ны́не дождь дарова́ти, и плод изоби́лия по всей земле́.

Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се.

Мо́лимся Тебе́, Го́споди, моли́твами Твои́х ученико́в, осла́би, оста́ви грехи́ на́ша, и гнев отврати́ от нас, и пода́ждь земле́ дождь.

Сла́ва: Мо́лим, Влады́ко Го́споди, Тебя́, я́ко Блага́го Человеколю́бца, любо́вию душе́вною пощади́в нас, и да́руй дожди́ плодоно́сны жа́ждущей земле́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Моли́ти не преста́й, мо́лимся, Сы́на Твоего́, Пречи́стая Богороди́тельнице, о нас рабе́х Твои́х, умири́ти, и спасти́ от вся́каго гне́ва.

Песнь 7

Ирмо́с: Те́лу злато́му:

Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се.

Душа́ми все́ми госпо́дствующа Тебе́ ве́дуще, Бла́же, мо́лим: пощади́, прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец, и настоя́щаго пра́веднаго преще́ния нас изба́ви, и да́руй я́ко Благ дожди́ жа́ждущей земле́.

Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се.

Я́коже иногда́ Манасси́ю пока́явшагося, Спа́се, изба́вил еси́, и спасл еси́ от смертоно́снаго слу́чая, Благоутро́бне, Ще́дре, пода́ждь и нам ми́лости Твоя́, и сохрани́ нас от губи́тельства и гла́да.

Сла́ва: Умилосе́рдися ны́не на нас яко Благ и Ми́лостив, и́бо согреши́хом, беззако́нновахом, и непра́вдовахом вси. Те́мже мо́лим Тя со стра́хом: не гне́вом Твои́м, Человеколю́бче, накажи́ при́чет и лю́ди, но во́ду посли́ земле́.

И ны́не, Богородичен:

Тебе́ вси челове́цы прибе́жище тве́рдое и ору́жие необори́мое, Богороди́тельнице, ве́мы и мо́лим рабы́ Твои́, изба́ви преще́ния ва́рварскаго люде́й Твои́х: от гла́да же и губи́тельства, землетрясе́ния и вся́кия беды́.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную:

Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се.

Илия́ сло́вом дождь уде́рживает и па́ки сло́вом с небесе́ на зе́млю низво́дит. Тем же мо́лим Тя: того́ моли́твами, Ще́дре, посли́ и ны́не земле́ дожди́ во́дныя с небесе́.

Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се.

С ли́ками безпло́тных, апо́столов, проро́ков же и му́чеников, свяще́нников собо́р и преподо́бных мно́жество, я́ко Созда́теля всех и Го́спода, Тебе́ мо́лит спасти́ пою́щих.

Сла́ва: Я́коже Ио́ну от зве́ря и мо́ря и Дании́ла от ро́ва и звере́й я́ко Бог изба́вил еси́, та́ко и ны́не услы́ши, Бла́же, рабо́в Твои́х и изба́ви от вся́кия ну́жды люде́й Твои́х.

И ны́не, Богородичен:

Тебе́ ро́ждшую, Иису́се, Богоро́дицу на моли́тву ны́не подвиза́ем, уще́дрити и спасти́ люде́й согреши́вших и па́ки с любо́вию к Тебе́ прибега́ющих и превознося́щих во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: От Бога, Бога Слова:

Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се.

Земле́ жа́ждущей, Ще́дре, и нам прося́щим Твоего́ человеколю́бия, Бла́же, ми́лостивый Влады́ко, яви́ся, я́ко Бог Вседержи́тель, и да́руй нам я́ко Благ дожди́ плодоно́сны, и спаси́ ду́ши на́ша.

Даждь дождь земле́ жа́ждущей, Спа́се.

Поми́луй, Ми́лостиве, рук Твои́х де́ло, прости́ нас я́ко Благ: не я́ростию Твое́ю обличи́ люде́й, но преклони́ у́хо Твое́, и вонми́ моли́тве на́шей, и пода́ждь земле́ Твое́й дожди́ во́дныя, Го́споди.

Сла́ва: Изба́ви от язы́чников и ва́рваров и вся́каго супоста́та зе́млю на́шу и всех люде́й, и дожди́ нам да́руй плодоно́сны, Ще́дре, во изоби́лие всех плодо́в, и спасе́ние низпосли́, Человеколю́бче.

И ны́не, Богородичен:

Тебе́ прообразу́ющи халде́йская пещь, Богоро́дице, отроко́в росо́ю прохлажда́ше, посреде́ пла́мене ликовству́ющих, ны́не же и нас я́ко в пе́щи о́гненной горя́щих от су́хости дожде́м прохлади́, Влады́чице, и спаси́ рабо́в Твои́х, Твои́ми моли́твами, Ма́ти Бо́га Человеколю́бца.

Достойно есть:

Чтец: Трисвятое. Пресвятая Троице: Отче наш:

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Хор: Ами́нь.

Тропари, глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас:/ вся́каго бо отве́та недоуме́юще,/ сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це,// гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва: Го́споди поми́луй нас,/ на Тя бо упова́хом,/ не прогне́вайся на ны зело́,/ и не помяни́ беззако́ний на́ших,/ но при́зри и ны́не я́ко Благосе́рд,/ и изба́ви нас от враго́в на́ших:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ и мы лю́дие Твои́,// вси дела́ рук Твои́х, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не, Богородичен:

Милосе́рдия две́ри/ отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице,/ наде́ющиися на Тя да не поги́бнем,/ но да изба́вимся Тобо́ю от бед:// Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нского.

Священник: Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и на святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь. Святы́й Бо́же: (трижды, целиком, через Слава, и ныне).

Священник: Во́нмем. Премýдрость. Во́нмем.

Чтeц: Проки́мен, глaс четве́ртый: Бразды́ земны́я упо́й,/ и умно́жи жи́та ея́.

Стих: В ка́плях ея́ возвесели́тся возсия́ющи.

Священник: Премýдрость.

Чтeц: Собо́рного посла́ния Иа́ковля чте́ние.

Священник: Во́нмем.

Чтец: (Иак. 5, 7–9, 17–18/зач.56 и 57) Бра́тие, долготерпи́те до прише́ствия Госпо́дня: се земледе́лец ждет че́стнаго плода́ от земли́, долготерпя́ о нем, до́ндеже прии́мет дождь ран и по́зден. Долготерпи́те у́бо и вы, утверди́те сердца́ ва́ша, я́ко прише́ствие Госпо́дне прибли́жися. Не воздыха́йте друг на дру́га, да не осужде́ни бу́дете: се Суди́я пред дверьми́ стои́т. Илия́ челове́к бе подобостра́стен нам, и моли́твою помоли́ся, да не бу́дет дождь: и не одожди́ по земли́ ле́та три и ме́сяц шесть. И па́ки помоли́ся, и не́бо дождь даде́, и земля́ прозябе́ плод свой.

Русский перевод: Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний.

Долготерпи́те и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается.

Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей.

Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев.

И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой.

Священник: Прему́дрость, про́сти. Услы́шим Свята́го Ева́нгелия. Ми́р все́м.

Хор: И ду́хови твоему́.

Священник: От Матфе́а Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Священник: Во́нмем. (Мф. 16, 1–3; Лк. 4, 24–26; Ин. 6, 30–33/Мф. зач.65) Во вре́мя о́но, приступи́ша ко Иису́су фарисе́е и саддуке́е, искуша́юще вопроси́ша Его́, зна́мение с небесе́ показа́ти им. Он же отвеща́в рече́ им: ве́черу бы́вшу, глаго́лете, ве́дро, чермну́ет бо ся не́бо. И у́тру, днесь зима́: чермне́ет бо ся дряселу́я небо. Лицеме́ри, лице́ у́бо небесе́ уме́ете разсужда́ти, зна́мений же времено́м не мо́жете искуси́ти.

Ами́нь глаго́лю вам, я́ко ни кото́рый проро́к прия́тен есть во оте́чествии свое́м. Пои́стинне же глаго́лю вам: мно́ги вдови́цы бе́ша во дни Илии́ны во Изра́или, егда́ заключи́ся не́бо три лета́, и ме́сяц шесть, я́ко бысть глад вели́к по всей земли́. И ни ко еди́ной их по́слан бысть Илия́, то́кмо в Саре́пту сидо́нскую, к жене́ вдови́це.

Ре́ша же Ему́: ко́е у́бо Ты твори́ши зна́мение, да ви́дим, и ве́ру и́мем Тебе́, что де́лаеши? Отцы́ на́ши ядо́ша ма́нну в пусты́ни, я́коже есть пи́сано: хлеб с небесе́ даст им я́сти. Рече́ у́бо им Иису́с: ами́нь ами́нь глаго́лю вам: не Моисе́й даде́ вам хлеб с небесе́, но Отец Мой даст вам хле́ба и́стиннаго с небесе́. Хлеб бо Бо́жий есть сходя́й с небесе́, и дая́й живо́т ми́ру.

Русский перевод: И приступили фарисеи и саддукеи ко Иисусу и, искушая Его, просили показать им знамение с неба.

Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: будет вёдро, потому что небо красно;

и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете.

И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве.

Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле,

и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую;

На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? чтó Ты делаешь?

Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть.

Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес.

Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру.

Хор: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Освящение воды (по необходимости)

Священник: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Священник: Бо́же великоимени́тый, О́тче Го́спода на́- шего Иису́са Христа́, творя́й чудеса́ Еди́н, и́мже не́сть числа́: Его́же гла́с на вода́х мно́гих, Его́же ви́девше во́ды убоя́шася, и смято́шася бе́здны и мно́жество шу́ма во́д; Его́же путие́ в мо́ри, и стези́ в вода́х мно́гих, и стопы́ Твоя́ не позна́ются; И́же креще́нием Единоро́днаго Сы́на Твоего́ воплоще́ннаго и сни́тием На́нь Пресвята́го Ду́ха в виде́нии го́лубя, и Твои́м Оте́ческим гла́сом Иорда́нския струи́ освя­ ти́л еси́. Тебе́ ны́не смире́нно недосто́йнии раби́ Твои́ мо́лим и ми́ли ся де́ем, посли́ благода́ть Пресвята́го Ду́ха на во́ду сию́, и небе́сным Твои́м благослове́нием благослови́, очи́сти и освяти́ ю, и да́руй ей благода́ть и благослове́ние Иорда́ново, и си́лу вся́ скве́рны очища́ющую, и вся́к неду́г исцеля́ющую, и бесо́в и всех наве́тов, и ко́зней их прогони́тельную. И яви́ ю си́лою, де́йством и благода́тию Пресвята́го Ду́ха, бы́ти всем от нея́ с ве́рою пию́щим, прие́млющим же и кропя́щимся рабом́ Твои́м, грехо́в оставле́ние, измене́ние страсте́м, прогна́ние вся́каго зла́, умноже́ние доброде́телей, боле́знем исцеле́ние, домово́м же и вся́кому ме́сту освя­ ще́ние и благослове́ние, губи́тельных и вся́ких злотво́рных возду́хов отгна́ние, и благода́ти Твоея́ присвое́ние.

Я́ко Ты́ еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и с пресвяты́м, и благи́м, и животворя́щим Твои́м Ду́- хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Аминь.

Священник, во глас 1: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́…

Хор: И благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды правосла́в­ ным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя,// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство. (тропарь поется трижды)

Сугубая ектенья

Священник: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лимтися, услы́ши и поми́луй нас.

Хор: Го́споди, поми́луй (трижды).

До «Еще́ мо́лимся о Богохран́имей стране́ на́шей», за- тем:

Не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но ожида́яй обраще́ния и покая́ния его́, услы́ши нас, Тебе́ моля́щих.

Возводя́й о́блаки от после́дних земли́, повели́ тем пода́ти на ню дождь ми́рен, мо́лимся Тебе.

Призыва́яй во́ду морску́ю и излива́яй о́ную на лице́ всея́ земли́, низпосли́ благослове́ние Твое́ на нас моля́щихся Тебе́.

Одева́яй не́бо о́блаки и уготовля́яй земли́ дождь, низпосли́ нам ми́лости Твоя́, моля́щимся Тебе́.

Прозяба́яй траву́ скота́м и злак на слу́жбу челове́кам, спаси́ челове́ков со скота́ми, Тебе́ моля́щихся.

Дождь во́лен и ту́чу ми́рную пода́ждь земли́, и спаси́ вся́ческая, Человеколю́бче, и нас, моля́щихся Тебе́.

Низпосли́ дожди́ Твоя́ на тре́бующая и прося́щая ме́ста, Человеколю́бче, и услы́ши нас моля́щихся Тебе́.

Ще́дре и Ми́лостиве, уще́дри, Человеколю́бче, и возвесели́ нас, моля́щихся Тебе́.

Услы́ши нас, Бо́же, я́ко бла́га ми́лость Твоя́, и Твои́м благосе́рдием поми́луй нас моля́щихся Тебе́.

Священник: Я́ко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Еще мо́лимся, о е́же сохрани́тися земли́ на́шей, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, землетрясе́ния, пото́па, огня́, меча́, саранчи́, гра́да, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бной бра́ни и внеза́пной сме́рти: и ми́лостиву, благоуве́тливу и благопримени́тельному бы́ти, благо́му и человеколю́бцу Бо́гу, о гресе́х на́ших, отврати́ти и расточи́ти вся́кий гнев на нас дви́жимый и изба́вити нас от належа́щаго пра́веднаго Своего́ преще́ния: и низпосла́ти нам дождь ми́рный, и одожди́ти земли́ дождь бла́гости, и поми́ловати нас, моля́щихся Ему́.

Хор: Го́споди, поми́луй (40 раз).

Священник: Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́в земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй нас: ми́лостив бо и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки ве́ков.

Хор: Ами́нь.

Священник: Ко Го́споду Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́су Христу́ во умиле́нии серде́ц прикло́нше главы́ на́ша (или: коле́на), помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй (трижды).

Влады́ко Го́споди Бо́же наш, послу́шавый Илию́ Фесви́тянина ра́ди ре́вности его́ о сла́ве Твое́й, и во вре́мя посыла́емому земли́ дождю́ удержа́тися повеле́вый, та́же па́ки моли́твою его́ дождь плодоно́сный ей дарова́вый: Сам, Влады́ко всех, от сама́го Твоего́ благосе́рдия умоля́емь, дождь во́лен даждь насле́дию Твоему́, и согреше́нная на́ми презре́в, дожди́ Твоя́ низпосли́ на тре́бующая и прося́щая места́; возвесели́ лице́ земли́, ни́щих ра́ди люде́й Твои́х, младе́нцев, и ското́в и ины́х всех творе́ний Твои́х, поне́же все от Тебе́ ча́ют получа́ти пи́щу во бла́го вре́мя. Ты бо еси́ наш Бог, Бог ми́лующий и спаса́ющий, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Хор: Ами́нь.

Священник: Прему́дрость. Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва Ро́ждшую, Су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй (трижды). Бла́гослови.

Священник говорит отпуст:

Христо́с,  и́стинный  Бог  наш,  моли́твами  Пречи́стыя Своея́ Ма́тери, си́лою Честна́го и Животворя́щего Креста́, предста́тельством святы́х Небе́сных Сил беспло́тных и всех святы́х Свои́х поми́лует и спасе́т нас, я́ко благ и че­ ловеколю́бец.

Хор: Го́споди, поми́луй (трижды).

Совершается кропление предстоящих святой водой. Поется тропарь Кресту.